Vega kommune

Vega er ei øy og en øykommune på Helgeland i Nordland. Vega kommune består av om lag 6500 øyer, holmene og skjær  og kommunen står på UNESCOs liste over verdensarv. De viktigste næringsgrenene i kommunen er jordbruk, fiske og lokal tjenesteyting, samt havbruk, som er en voksende næring.