Vega municipality

Vega is an island and an island community on Helgeland in Nordland. Vega municipality consists of about 6500 islands, islets and skerries and the municipality is on UNESCO's list of world heritage. The most important industries in the municipality are agriculture, fisheries and local services, as well as aquaculture, which is a growing industry.

Aktiv Vega som er et formalisert samarbeid mellom rorbubedriftene på Vega har tatt initiativ til å få etablert en Via Ferrata (klatreløype på Sundsvoll).

Vegatrappa er en del av anlegget.